wie is

Vithèr Hyperthermia

Vithèr Hyperthermia is een Nederlands bedrijf dat in 2010 is opgericht om een nieuwe kankertherapie te gaan ontwikkelen waarbij het gehele lichaam kan worden opgewarmd tot 42°C gedurende 2 uur. Kankercellen kunnen niet tegen deze temperatuur. De opwarming van het gehele lichaam wordt bereikt door Vv-pish: veno- venous perfusion induced systemic hyperthermia. Dat wil zeggen dat het bloed via een buizensysteem en een medisch verwarmingsapparaat buiten het lichaam wordt opgewarmd en via het aderlijke systeem door het lichaam wordt gepompt zodat uiteindelijk de gehele patiënt zal opwarmen.

 

De eerste experimentele uitvoeringen in de USA van Vv-pish scheppen de verwachting dat hiermee een baanbrekende nieuwe therapie tegen uitgezaaide kanker wordt ontwikkeld. Hiermee kan  verlenging van het leven en ook een verbeterde kwaliteit van leven worden gegeven.

 

Het apparaat is inmiddels ontwikkeld en getest. Er zijn dierproeven uitgevoerd om de veiligheid aan te tonen. Een onderzoek met patiënten is in voorbereiding.

 

Nieuwe ontwikkelingen:

 

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen waarbij hyperthermie een versterkende ondersteuning kan geven aan andere anti kanker behandelingen zoals o.a. chemotherapie: zie hiervoor Nieuwe Ontwikkeling.

het

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam binnen Vithèr Hyperthermia bestaat uit dr Marcel Mignot, ir Peter van Paassen en mr Johannes Wolters.  dr Marcel Mignot is gynaecoloog met een speciale interesse in oncologische immunologie. Hij is de initiator van het WBH project en leidt dit project met name vanuit het medisch oogpunt. ir Peter van Paassen is Delfts ingenieur, al 25 jaar werkzaam in de medische technologie en houdt zich bezig met techniek en procesbewaking. Johannes Wolters heeft een accountancy verleden en is directeur van Lode Holding. Hij heeft de financiële-, organisatorische- en  voorzittersrol.

 

Verder maken deel uit van het ontwikkelteam: dr Jan Bart Hak , dr Marieke Geel en dr Esther de Boer (QPS), Ing. Henk van Middendorp en Ing. Ronald van Doorn (Relitech BV), drs. Wim Jansen (QAid), Prof  dr G.J. Scheffer en dr T. Frenzel (afdeling Anesthesiologie Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen) en de ontwikkelingsafdeling HMT MedizinTechnik GmbH te Maisach, Duitsland.

de

Founding Fathers

Founding Fathers van Vithèr Hyperthermia zijn dr Marcel Mignot, ir Peter van Paassen en Johannes Wolters. Zij hebben elkaar “gevonden” in 2009 en hebben toen besloten verder samen te werken aan dit ambitieuze oncologische project. In 2010 hebben zij samen Vithèr Hyperthermia opgericht teneinde het gestelde doel te bereiken: de vierde kankertherapie naast chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Belangrijke factoren in deze samenwerking zijn hun gemeenschappelijke ambitie om dit project te laten slagen en hun onderlinge vriendschap welke uiteindelijk de basis is voor het nemen van de soms moeilijke en strategische beslissingen voor het bereiken van het gestelde doel. Binnen het Vithèr Hyperthermia project zijn tevens een aantal personen toegetreden die gezien hun achtergrond een strategische toevoeging vormen op het gebied van bedrijfskunde, advocatuur, recruitment en corporate governance. De financiering is, naast eigen middelen, tot stand gekomen door samenwerking met Economische Zaken Nederland en Participatie Maatschappij Oost Nederland.

team_image
gynaecoloog

dr Marcel H. Mignot

team_image
financiën

mr Johannes J.P. Wolters

meer

Uitgebreide informatie

Vithèr Hyperthermia werd opgericht in 2010 door dr Marcel Mignot, de heer Johannes Wolters en ir Peter van Paassen. Zij ontwikkelden whole body hyperthermia  door middel van veneuze (aderlijke) perfusie van de gehele patiënt in de behandeling van kanker. Dit is gebaseerd op de studies en publicaties aan het begin van de 21e eeuw, en m.n. van Prof Jay Zwischenberger (Zwischenberger et al 2004 ). Een van de eerste stappen van Vithèr Hyperthermia was de ontwikkeling en productie van apparatuur dat in staat is om de Whole Body Hyperthermie (“WBH”) warmtebehandeling uit te voeren. De productie van de apparatuur, het Vithèr WBH Device, werd uitgevoerd door Relitech in Nijkerk en werd eind 2011 opgeleverd. Een uitgebreide “dry testing” werd uitgevoerd in 2012 en dierproeven met varkens werden eind 2013 aan het Universiteit Ziekenhuis Radboud in Nijmegen afgerond. Klinische proeven van de WBH behandeling op de mens zijn gepland met het oog op het verkrijgen van CE en FDA.

 

Vithèr Hyperthermia heeft een nieuw device  voor Whole Body Hyperthermia (WBH) ontwikkeld op basis van een perfusie gebaseerde hyperthermie systeem waarbij het lichaam van een patiënt op 42°C gedurende twee uur wordt verwarmd.

De genoemde procedure wordt ook wel ‘Vv-Pish “(veno-veneuze perfusie geïnduceerde systemische hyperthermie). Bij een dergelijke procedure is aangetoond door Zwischenberger et al. (2004 *) dat een ​​aanzienlijke verlenging van het leven werd verkregen (5x) in een experimentele studie bij patiënten met NSCLC “Non Small Cell Lung Cancer” in de vroege jaren 2000. Lees de publicatie van Zwischenberger hier*).

 

Vithèr heeft de octrooien en technologie voor de behandeling van ThermaSolutions verkregen en het concept verder ontwikkeld. Bovendien zijn nieuwe gepatenteerde software algoritmen ontwikkeld om de temperaturen in alle organen en met name de hersenen, veilig te besturen tijdens de behandelingsprocedure. Met de door Vithèr ontwikkelde WBH apparatuur zijn uitgebreide dierproeven uitgevoerd en succesvol afgerond. De volgende stap is nu om de eerste studie op patiënten uit te voeren. Een beschrijving van de WBH apparatuur is hieronder uiteengezet.


Schematische voorstelling van de WBH procedure

De rode pijlen in dit schematische plaatje geven de richting van de bloedstroom in de WBH disposable weer. Het WBH device onttrekt bloed uit het lichaam in een continue bloedstroom via de linker vena femoralis op een positie nabij de distale vena cava disterior. Het bloed wordt vervolgens verwarmd buiten het lichaam in het WBH device tot een maximum van 45°C. Het verwarmde bloed wordt daarna teruggevoerd naar het lichaam via de rechter vena subclavia, of via de rechter vena femoralis. Gedurende de opwarming wordt het bloed gecontroleerd op luchtbellen, temperatuur excess en biochemie. Hemodialyse wordt uitgevoerd wanneer nodig. Op deze wijze kan een lichaam worden opgewarmd van 37°C naar 42°C in 30 to 40 minuten. De procedure wordt uitgevoerd onder algehele narcose.

 

vena: ader

vena cava: holle ader

femoralis: lies

subclavia: onder sleutelbeen

WBH-device


Een fotocollage van het WBH-device in gebruik bij de dierproeven in het Radboud UMC Dierenlaboratorium

Scherm-WBH-device

Het scherm van het WBH device waarop temperaturen en veiligheidsparameters continu zichtbaar zijn

Nieuwe ontwikkeling

In de loop van 2017 is veel wetenschappelijke informatie gekomen dat warmte ( hyperthermie) een versterkende werking heeft op chemotherapeutica. Dit betekent dat chemotherapeutica in veel lagere doses kunnen worden toegediend wanneer in de zelfde periode of tegelijkertijd ook hyperthermie wordt toegepast. Op dit moment is Vithèr druk doende om experimentele protocollen te vervaardigen om uiteindelijk patienten onderzoek hiermee te kunnen gaan uitvoeren. Het belangrijkste doel is daarbij om de ernstige bijwerkingen van chemotherapeutica substantieel te kunnen verminderen terwijl het anti kanker effect behouden blijft.

wie zijn de

Betrokken partijen

Vithèr Hyperthermia heeft een nauwe samenwerking met een aantal bedrijven die specifieke functies vervullen in het ontwikkelingsproces. Relitech BV in Nijkerk Nederland is het ingenieursbureau dat de eerste versies van het WBH device vervaardigd heeft. QPS Nederland, een Clinical Research Organisatie gevestigd in Groningen, verzorgt de Regulatory Affairs  en de organisatie van het dier- en humaan onderzoek. QAid uit Lieshout Nederland verzorgt de CE markering via de DEKRA te Arnhem Nederland. Ook wordt nauw samengewerkt met RadboudUMC te Nijmegen, Nederland over de medische toepasbaarheid, de dierproeven en ook de “usability” van het design van het Vithèr WBH device. De disposables die gebruikt worden bij een WBH behandeling worden gemaakt in Maissach Duitsland bij HMT MedizinTechnik GmbH.

    Sorry, no posts matched your criteria.